Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Oslo skatehall - Årets idrettsanlegg

Arkitekt

Dark Arkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Administrerende direktør Tor G. Unneland i Varden Entreprnør, ønsket initiativtakere og brukere til lykke med den nye hallen, og takket for oppdraget med totalentreprisen.