En prat med byggherren

Vollebekk skole som åpner dørene til skolestart i august 2017, er nok et eksempel på prektige skoleanlgg som bygges i Oslo, og landet for øvrig. Den nye skolen er en barne- og ungdomsskole dimensjonert for 780 elever, pluss 24 elever med spesielle behov.

Vollebekk skole ligger vakkert til i et skrånende terreng. Her sett fra skolegården som er parkmessig utformet.
Foto: Byggenytt

For å få vite om hvordan denne praktfulle skolen er blitt til, har Byggenytt hatt en samtale med byggherren Undervisningsbygg Oslo KF’s prosjektleder Grete Sætrang.

Selve begynnelsen for prosjektet går så langt tilbake som desember 2011, beretter Sætrang, da Undervisningsbygg fikk bestilling fra Utdanningsetaten i Oslo kommune om å bygge en skole, barnehage og et omsorg+ bygg i et aktuelt tomteområde på Vollebekk. Dette jobbet vi med et års tid, men det viste seg at det ikke var rom for et omsorg+ slik at det ble jobbet videre kun med innregulering av skole og barnehage på tomta.

Deretter kunne arbeidet med anskaffelse av entreprenør og prosjekteringsgruppe begynne. Vi prekvalifiserte fem entreprenørfirmaer med arkitekt og rådgivere; tre entreprenørfirmaer med årsomsetning over en milliard kroner og to entreprenørfirmaer med årsomsetning under en milliard kroner. På den måten fikk vi et utvalg som representerte bredden i entreprenørstanden, forteller Sætrang. De fem firmaer utarbeidet prosjektforslag sammen med sin valgte arkitekt og rådgivergruppe. De fikk fem måneder til rådighet, og et vederlag på 500.000 tusen kroner hver.

Høsten 2013 ble forslagene levert byggherren som straks gikk i gang med å evaluere disse. Kriteriene som lå til grunn for utvelgelsen, var pris som skulle utgjøre 50%, innhold 40% og personell 10%. Valget falt på det ene av de to firmaene med omsetning under en milliard, WK Entreprenør som hadde med seg L2 som arkitekt og egen RI-gruppe. WK hadde ikke det billigste prosjektet, men totalt det beste, med hensyn til utforming, pris og personell. WK og L2 hadde en veldig godt konsept, understreker Sætrang.

Byggherren fikk deretter vedtatt reguleringsplanen i mars 2014. I juni samme år ble et forprosjekt innledet med WK, L2 og deres rådgivere, basert på et samspill for å bearbeide løsningsforslaget og detaljere de gode løsningene. Dette arbeidet pågikk i seks måneder fram til november 2014. Da var rammen for prosjektet lagt, opplyser Sætrang, og i og med at dette var et nybygg ble prosjektet lukket og kjørt videre som en ordinær totalentreprise. Det som var den store fordelen med prosjektet fram til dette, var at entreprenøren sammen med arkitekten, kom tidlig på banen og kunne styre prosessen fra begynnelsen. Det har vært helt avgjørende, tilføyer Sætrang.Skolen er arealeffektiv. Likevel får besøkende inntrykk av romslighet og mye luft og lys. Vinduene er store og høye, strekker seg fra gulv til tak. Når det så er høy himling, kan dagslyset strømme dypt inn i rommene.
Foto: Byggennytt


Så fortsatte byggherre og totalentreprenør detaljering av prosjektet og klargjorde det for bygging i mai 2015 da spaden ble satt i jorda. Siden har det stort sett gått på skinner hele veien, og prosjektet ble ferdigstilt tre måneder før tiden. Det er sjelden kost, kommenterer Byggenytt. Ja, det er ikke vanlig, sier Sætrang. og vi er stolte over det. Men vi var heldige og hadde ingen uforutsette hendelser underveis. I tillegg var entreprenøren, og vi, dyktige på den måten at vi fikk prosessene til gli på byggeplassen. Et godt sjakktrekk var de daglige møtene klokka sju hver morgen på brakkeriggen hvor totalentreprenøren gjennomgikk dagens oppgaver sammen med byggherrens byggeleder og alle basene til underentreprenørene. Det har vært avklarende for å unngå kollisjoner mellom de ulike fagene. Et annet forhold som Sætrang fremholder som en suksessfaktor, er det sterke fokuset som byggherre og totalentreprenør har hatt på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gjennom hele prosjektet. Strenge regler med hensyn til bruk av hjelm og sikkerhetsliner, for eksempel, og oppfølging av at reglene overholdes, har hatt høyeste prioritet på arbeidsplassen. Det er jobbet mye med basene til de ulike entreprenørene for å oppdra dem og spre gode holdninger nedover i egne rekker. Det har fungert. Det har ikke vært alvorlige hendelser. Det har kun vært én fraværsskade etter at en arbeider vrikket foten, opplyser Sætrang.

Videre trekker hun også fram logistikkmessige forhold som har hatt postiv betydning for prosjektet. Riktige tidspunkter for rekkefølgen av leveranser og oppstart av de forskjellige arbeidsoppgaver, er selvfølgelig viktig, men det skal gjennomføres på en presis måte. Da arbeidene med stål og prefab betong pågikk og bygget reiste seg, ble prefab veggelementer produsert og levert på byggeplassen og montert etter hvert som delene i råbyggkonstruksjonen kom på plass. Dette gjorde at vi fikk lukket bygget raskt, sier Sætrang.

Etter en svært positiv beskrivele så langt, tilføyer Sætrang likevel at få, om noen byggeprosjekter, er uten utfordringer. I innspurten var det å sluttføre de tekniske anleggene en utfordring. Vegger, tak, gulvbelegg og maling, det er enkelt, men det å få de tekniske anleggene til å fungere som de skal, er en langt mer komplisert oppgave. Hun eksemplifiserer dette med det strenge kravet når det gjelder ventilasjonsstøy i klasserom som ikke skal overstige 28 dB. Det er meget lavt, men vi har klart å få det til, kan hun konstatere.

Vollebekk skole er et passivhus i henhold til satte standarder.Sætrang opplyser i denne sammenheng at Vollebekk skole er tilknyttet fjernvarmenettet. Eventuelle energibrønner var ikke prioritert. Det skulle være en arealeffektiv skole til lav kostnad. Vollebekk skole er en av de billigste skoler vi har bygget, tilføyer hun.

Avlutningsvis oppsummer Undervisningsbyggs prosjektleder at det grepet som har betydd mest for den vellykkete gjennomføreingen av prosjektet, har vært entreprisemodellen «løsningsforlsag med pris». WK Entreprenør har vært med fra dag en og fikk dermed eierskap til prosjektet. Det gjorde en god entreprenør enda bedre. Dette ga en tilfredsstillelse som har smittet nedover i prosjektet og har fått de impliserte på de ulike fagområder til å bidra på beste måte.Undervisningsbygg Oslo KF sin prosjektleder Grete Sætrang finner seg godt til rette i skolens praktfulle trappeamfi, som faller fra Brobekkveien oppe i vest og ned og ut til skolegården i øst.
Foto: Byggennytt
← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Vollebekk skole

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0050.jpg0053.jpg0055.jpg0057.jpg3_0058.jpg0062.jpg0063.jpg0065.jpg0072.jpg0074.jpg0075.jpg0077.jpg0082.jpg0083.jpg0085.jpg0087.jpg4_0083.jpg0089.jpg0090.jpg0092.jpg0095.jpg0097.jpg0099.jpg0101.jpg4_0077.jpg0104.jpg0106.jpg0107.jpg0109.jpg0111.jpg0115.jpg0118.jpg2_0161.jpg2_0282.jpg0122.jpg0124.jpg0126.jpg0128.jpg0130.jpg0133.jpg0135.jpg0137.jpg0138.jpg0141.jpg0143.jpg0145.jpg0146.jpg0149.jpg0150.jpg0151.jpg0213.jpg0215.jpg0216.jpg0217.jpg0219.jpg0226.jpg0239.jpg0240.jpg0244.jpg0252.jpg0261.jpg0266.jpg0267.jpg0270.jpg