Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Vollebekk skole

Arkitekter

L2 Arkitekter AS
Lark Gullik Gulliksen AS

Fotograf: Service-Drone AS


Tekst

Luftfotoet fra gatesiden får fint fram helheten i prosjektet.