Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Veritas-senteret - byggetrinn 3

Arkitekt

Lund+Slaatto Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Kontorbygget er reist som et passivhus hvor byggherren har satt BREEAM NOR Excellent som miljøambisjon for bygget. I tråd med dette er også det biologiske mangfoldet hatt vernestatus i bakkehellingen. Her er det funnet mange sjeldne arter av insekter og planter.