Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Dreieskiva

Arkitekt

4B Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


AnnonseAndre prosjekter med samme annonsør
Tekst

Arkitektens artikkel

Av Ole Fredrik Stoveland, 4B Arkitekter AS

Reguleringsplanen for felt D la opp til en sammenhengende bygningskropp som en skjerm mot jernbanen i nord, og med tre punkthus foran mot Turbinveien i sør. Reguleringen beskrev nordre bebyggelse med én og to etasjers nedtrapping mot vest. Gjennom skisseprosjektet ble det tydelig at en enklere bygningsform uten nedtrapping i byggets lengderetning på en bedre måte ville finne sin plass i dalen.

Les mer…