Oppsiktsvekkende gatekunst

På Majorstuen i Oslo ligger en bygård med adresse Neuberggata 21. Gården er nylig oppusset og fremstår med ny fasade i hvit puss og pyntet med oppsiktsvekkende dekorasjonsmalerier. Det er butikken til Lås og Nøkkel AS som nå har utrustet sine fasadevegger ved butikkinngangen med noen utrolig fine og detaljerte utsmykninger om alt det som hører låssmedfaget til. Gård- og butikkeier, og utførende kunstner, fortjener all ros for å ha gjennomført dette prisverdige tiltaket så bra. Byggenytt ønsker derfor å se nærmere på saken.

Låssmedmester André Bredesen, eier av gård og butikk, forteller til Byggenytt at veggkunstens tilblivelse er et resultat av et omfattende oppussingsprosjekt.

Tre viktige menn for utsmykningen. Fra venstre: Låsesmedmester André Bredesen, låsesmedmester Roy K. Aspelund og kunstner Leandro Cassiano.
Foto: Byggenytt

– Gården trengte en moderniserring, men vi hadde også et ønske om å tilbakeføre fasaden til opprinnelig utseende slik gården så ut da den ble bygget i 1885. Gården står på Byantikvarens gule liste og vi engasjerte en murmester med gode referanser fra antikvarisk rehabilitering til å forestå arbeidet. All maling ble fjernet på hele gården ned til den originale malingen. Det ble da avdekket spor av gammel påmalt adresseskilting. Dette forsterket de tankene vi allerede hadde om å gjøre noe ut av fasaden med en utsmykning av et eller annet slag. Vi forespurte noen kunstnere om idéer og fikk inn et par forslag uten at noe ble bestemt i første omgang. Murmesteren hadde i sitt team en dekorasjonsmaler som de kjente godt til, og som de nå hadde engasjert til å avvdekke den gamle skriften med gårdsadresse for å eventuelt å kunne gjengi den korrekt i ny oppmalig. Dette klarte han på en utmerket måte senhøstes 2014, og da han på nyåret kom med sine første forslag på utsmykning, så vi potensialet og valgte vi å satse på ham, tilføyer Bredesen.

Fjerning av maling avdekket spor av gammel skrift. Denne ble rekonstruert og gjengitt i ny oppmaling.

Fotomontasje/foto: Leandro Cassiano


Kunstneren heter Leandro Cassiano. Han er født i Brasil, har brasiliansk mor og norsk far. I 1989 flyttet familen til Norge, Leandro var da 16 år. Det ble mange slags jobber, fra avisbud, torghandler og etter hvert enkelte jobber knyttet til malerrelaterte oppgaver på freelancebasis. Underveis lærte han seg norsk, fikk undersisning på et par private kunstskoler, så en 5-årig utdannelse på Statens kunstakademi. Det var kunstner han ville bli. Hans Facebook-side kan fortelle om en kunstner som i dag har opparbeidet seg en god posisjon på mange områder. Alle som ferdes i den travle Neuberggata på Majorstuen har med undring kunnet se den fantasifulle og detaljrike utsmykning av Lås og Nøkkels butikkfasade vokse fram, fra de første oppstrekninger til ferdige dekormalerier. Det vil si "ferdige", er de visst ikke. Leandro ser stadig noe som kan forbedres.

Til Byggenytt forteller Leandro at oppdraget for Lås og Nøkkel, har vært en slags oppfylling av en drøm han lenge har hatt om å kunne skape bra dekorasjonskunst som spiller sammen med god arkitektur. For det første har oppdraget gitt ham ny og grundig kunnskap og erfaring om bruk av silikatmaling. Denne er en mineralsk maling som bygger på en patentert silikatmaling fra1878 basert på den riktige blandingen av flytende kalsiumsilikat og uorganiske pigmenter. Resultatet var en maling som i kvalitet, varighet, beskyttelse og lysekthet savner sidestykke. I dag eksisterer ennå er rekke originalarbeider fra slutten av 1800-tallet i beste skikk. Eksempler finns også i Oslo. Prinsippet for silikatfargeteknikk beror på mineralisering av mineralfargen sammen med underlaget. Det skapes en fast, mineralsk og uløselig forbindelse mellom malingen og underlaget. Silikatmalingens meget gode diffusjonsegenskaper gjør at vann/vanndamp som finnes i pussen nærmest uhindret slipper ut gjennom malingen. Bygningsfysikask er dette et grunnleggende krav til god maling. Det oppstår ingen ansamling av vann i underlaget, og man unngår dermed sprengninger og sprekkdannelser. Det mineralske underlaget holder seg tørt, og veggen kan puste og stå seg godt mot tidens tann.

For det andre har arbeidet med låssmedbutikkens fasader vært en utfordring ikke bare malerteknisk, men også å kunne fortelle en historie om lås og nøkler, har vært en givende del av jobben. Låssmedfaget er gammelt og tradisjonsrikt, og alle har vi et forhold til lås og nøkler. Byggenytt synes Leandro har lykkes svært godt med sin fortelling. Det er som om han har tryllet fram litt av låssmedfagets sjel. Man får nesten lyst til å ta på bildene, for å kunne kjenne metallets kjølige tyngde av hengelåsen, eller sette en gammel, forseggjort nøkkel i nøkkelhullet til en dertilhørende låskasse. Utsmykningen av Lås og Nøkkel får nesten forretningen til å se ut som en godtebutikk i beste mening. Leandro gir full ros til Lås og Nøkkels medarbeidere som har bistått med kunnskap om, og gitt ham tilgang til alt det som finns av gamle, som nye, lås og nøkler i butikken. I tillegg har Leandro "lest seg opp" på Google om låssmedfaget. Spesielt fant han nyttige referanser på en engelsk nettside, Lochsmith decorations. Vel blåst, eller vel låst, til Leandro og gutta hos Lås og Nøkkel AS!

Vel blåst, eller vel låst, til Leandro og gutta hos Lås og Nøkkel AS!
Foto: Byggenytt← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Oppsiktsvekkende gatekunst

0107.jpg0110.jpg0112.jpg0115.jpg0117.jpg0118.jpg0119.jpg0121.jpg0123.jpg0125.jpg0128.jpg0130.jpg