Foto: Byggenytt

Dreieskivakvartalet Kværnerbyen

Av Ole Fredrik Stoveland, 4B Arkitekter AS

Reguleringsplanen for felt D la opp til en sammenhengende bygningskropp som en skjerm mot jernbanen i nord, og med tre punkthus foran mot Turbinveien i sør. Reguleringen beskrev nordre bebyggelse med én og to etasjers nedtrapping mot vest. Gjennom skisseprosjektet ble det tydelig at en enklere bygningsform uten nedtrapping i byggets lengderetning på en bedre måte ville finne sin plass i dalen.

Derfor fremstår hus D i dag som en krum langstrukket bygning hvor hovedformen understrekes av horisontale balkongbånd og gjennomgående gesims. Bygningen omfavner foranliggende punkthus og danner et avklart og rolig bakteppe for Kværnerbyen.

Mot syd er bygningens horisontale form forsterket med balkonger i hele byggets lengde med fronter i glass. Leilighetsskiller på balkonger er utført med grønne paneler i ulike fargenyanser. Fasaden mot nord er en viktig introduksjon til Kværnerområdet sett fra Vålerenga kirke og er murt med lys teglsten. Den krumme fasaden er delt opp i vertikale glassfelt med to åpne gjennomganger mot sør som bryter fasadelengden, samtidig som buen svekker inntrykket av den faktiske lengden. De øvrige husene på felt D, hus A, B og C, er utført med pussete vegger med utenpåliggende balkonger. Mot sør har husene en rød teglstensfarge som er en viktig forbindelse mot teglstensfasadene på felt E, og mot nord og hus D med hvit farge.

Felt D har samlet har 264 boliger, nærbutikk på 1070 m2 og et mindre kontor/ næringsareal på 200 m2. Det er anlagt parkering for 530 parkeringsplasser i 3 plan. Samlet BRA er 32.910 m2.← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Dreieskiva

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0007.jpg0008.jpg0009.jpg0011.jpg0015.jpg0017.jpg0020.jpg0021.jpg0022.jpg0023.jpg0024.jpg0025.jpg0027.jpg0032.jpg0034.jpg0035.jpg0036.jpg0037.jpg0039.jpg0040.jpg0042.jpg0043.jpg0044.jpg0046.jpg0047.jpg0050.jpg0051.jpg0054.jpg0058.jpg0059.jpg0060.jpg0063.jpg0064.jpg0069.jpg0070.jpg0071.jpg0072.jpg0073.jpg0076.jpg0078.jpg0080.jpg0084.jpg