Sørenga byggetrinn 2

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2012.