Asker Panorama

Asker Panorama fremstår som et moderne og tidsriktig kontorbygg, sentralt og godt tilgjengelig i Asker. Bebyggelsen er plassert mellom E18 og Drammensveien like vest for Asker sentrum. Prosjektet utgjør tilsammen ca. 32.000 m² BTA fordelt på ca. 18.000 m² over terreng og ca. 14.000 m² under terreng.

Bebyggelsen består av to speilvendte buete volumer forskjøvet i forhold til hverandre henholdsvis i 6 og 7 etasjer. Volumene omkranser et overdekket glassatrium. Det er to parkeringskjellere under terreng med plass til 375 biler. Det er avsatt plass til et stort varemottak i kjeller. Fleksibilitet er vektlagt og kontorbebyggelsen kan romme mellom 800 og 1300 arbeidsplasser, avhengig av andel cellekontor og kontorlandskap.

Bygg i det grønne

Tomtens utforming ga sterke føringer for byggets arkitektur. Vegetasjonsbeltet med Drengsrudbekken rennende gjennom området, er et viktig naturelement. Det er også det sterkt skrånende landskapet fra vest mot øst. Tomten ligger høyt med vakker utsikt mot Oslofjorden. Bekken ligger mellom adkomstveien og bygget og gir en intim og hyggelig opplevelse mot hovedinngangen som ligger eksponert mot E18 og vest. Drengsrudbekken utvides til et større vannspeil ved hovedinngangen og utgjør sammen med en opparbeidet rund plass adkomsttorget. Langs bekken og byggets arkade opparbeides et grønt og trivelig vegetasjonsbelte. Det er adkomst for budbiler og taxi frem til hovedinngangen. Nedkjøringen til parkeringskjellerne er like innenfor tomtegrensen slik at hoved trafikken og vareleveringen til bygget fanges opp tidligst mulig.

De to buete bygningskroppene er med på å understreke landskapsdraget og henvender seg mot glassatriet i midten. Buene utnytter tomtens areal på en effektiv måte og gir komplekset et dynamisk uttrykk. Buene skaper spennende rom og spenst til prosjektet. Takene som er sedum belagte er skrånende og følger landskapsdraget.

Uttrykk og materialitet

Kontorbyggene omkranser glassatriet og er med på å gi dette midtrommet et spennende arkitektonisk uttrykk. Atriet, som er i 7 etasjer, har store glassvegger i hver ende i tillegg til overlys. De to hovedbyggene har fått hvert sitt fasadeuttrykk: Bygg A, nærmest Drammensveien, er en etasje høyere og har et mer lekent uttrykk med «hoppende» vinduer og lysegrå keramisk teglflis som fasademateriale. Bygg B, nærmest E18, er 6 etasjer høyt og virker mer solid med en regelmessig vindusoppdeling og teglfasade. Begge byggene har en mørk grå sokkel som knytter bebyggelsen sammen.

Plasseringen mellom E18 og Drammensveien ga utfordringer i forhold til støy og valg av materialitet. De forholdsvis tunge fasadematerialene gir bygget et solid uttrykk og demper støyrefleksjonen fra E18.

Kommunikasjon og fellesareal

Planløsningen er intuitiv og enkel å oppfatte. Første etasje inneholder fellesfunksjoner som kantine, møterom, kaffebar, resepsjon, vestibyle og muligheter for kunst utstillinger. Glassatriet binder kontorfløyene sammen. 2.- 7. etasje utgjør de rene kontorarealene. Hovedkommunikasjonen i bygget skjer ved den gode store trappen og 3 glassheiser i atriet. Fra heisene er det utsikt mot fjorden. Heisene og trappen er gjennomgående fra kjeller til samtlige etasjer. I hver etasjer forbinder gangbroer de 2 kontorfløyene med hverandre. Hver av kontorbyggene har i tillegg egen person- og vareheis. Bygg A har også en interntrapp som forbinder alle etasjer.

Arbeidsglede, trivsel og velvære

Prosjektet har vektlagt å tilby leietakerne gode arbeidsplasser der medarbeiderne trives, gleder seg til å komme på jobb og føle tilhørighet. Kontorarealene er fleksible og er tilrettelagt med gode sosiale treffpunkter og uformelle møtesteder. Mye glass i fasadene og i atriet gir dagslys og utsyn fra alle arbeidsplasser. Spennende rom og mangfoldig utsikt gir inspirasjon og aktiviserer byggets brukere. Det store glassatriet har blitt et veldig sosialt rom med mange muligheter. Akustikken oppleves som overraskende bra, dette skyldes eikespilene med akustisk duk og isolasjon bak. De innvendige kontorfasadene mot atriet er kledd i samtlige etasjer med eikespiler.

I parkeringskjelleren ligger et stort rom med sykkelstativer og lett tilgjengelige garderober og dusj. Leietakerne har tilgang til et stort trimrom og et eget spinning rom. Det er medtatt MC- parkering og plasser for forflytningshemmede. Det er to store takterrasser med fantastisk utsyn utover Asker sentrum og Oslofjorden, den ene takterrassen er felles for alle leietakere.

BREEAM, Energi og miljø

Asker Panorama er bygget etter kriteriene i BREEAM-NOR, og ligger an til å oppnå Excellent klassifisering (ca. 75% av tilgjengelige poeng). Energien for å dekke varme- og kjølebehov hentes fra grunnen, systemet består av 6 energibrønner tilknyttet en felles sentral. Prosjektet tilfredsstiller kravene til lavenergibygg, energiklasse B. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere byggets behov for energi, bla. gode isolasjonsverdier, behovstyring av belysning, ventilasjon, dagslyssystem og god tetthet. OKK Entreprenør har overvåket og målt energibruken fra aktiviteter på byggeplassen. Det ligger an til en sorteringsgrad på rundt 95% av avfallsmengden.

Asker Panorama:

Byggherre: OXER Gruppen
Totalentreprenør: OKK Entreprenør AS
Ark: arkitekteneas ved Tale Øien, Birte Burau og Carl Simeon Engblom
LARK: Cowi AS
Interiør: arkitekteneas/Kristin Gude
Rådgivere: RIB: WillArentz, RIG: Seierstad Geo, RIE. ECT, RIV: EM teknikk, RIA: Akustikk- konsult, RIBR: Fokus Rådgivning← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Asker Panorama

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

4_0002.jpg4_0004.jpg4_0009.jpg4_0013.jpg4_0014.jpg4_0016.jpg4_0025.jpg5_0146.jpg4_0048.jpg6_0030.jpg6_0032.jpg6_0035.jpg6_0041.jpg6_0042.jpg6_0107.jpg6_0108.jpg5_0139.jpg6_0115.jpg5_0109.jpg6_0112.jpg5_0125.jpg5_0116.jpg5_0118.jpg5_0121.jpg5_0124.jpg5_0128.jpg5_0143.jpg5_0144.jpg5_0145.jpg2_0003.jpg2_0008.jpg2_0009.jpg2_0010.jpg2_0014.jpg2_0073.jpg2_0077.jpg2_0088.jpg2_0094.jpg2_0106.jpg2_0113.jpg2_0115.jpg2_0117.jpg2_0120.jpg