Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Hoffsveien 4 - Rambøll Norge AS hovedkontor

Arkitekt

ARCASA arkitekter as

Fotograf: Bjørnar Tønne